مخازن، دیگ و بشکه

1-گروه انرژی - تجهیزات و ماشین آلات