» کتاب نمایشگاه » گروه صنعت سازمان های دولتی و موسسات مالی » سازمان ها و نهادها » خیریه صدیقین

کتاب نمایشگاه

  ارسال به دوستان

خیریه صدیقین

14
2207

پروفایل :

خانواده يك واحد اجتماعي است كه بين اعضاء آن يك ارتباط تنگاتنگ و همه جانبه برقرار است و از اين جهت با بسياري از واحدهاي اجتماعي ديگر متفاوت و متمايز مي‌شود. حال اگر خللي در اين حلقه به‌وجود آيد، ديگر اعضاء خانواده متحمل فشارهاي گوناگون مي‌شوند.
 از آنجايي كه در كشور ما به دليل عواملي همچون اعتياد، فوت همسر، از كارافتادگي همسر و يا فقدان پدر و مادر و با بالارفتن سن ازدواج دختران، هر روز به تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده مي‌شود، توجه به وضعيت زنان سرپرست خانوار و حمايت و پشتيباني از آنان و توانمندساختن آنان و مهارت‌آموزي، گامي مؤثر در جهت اشتغال و خودكفايي و عزت نفس آنان است.
بدين سبب مؤسسه خيريه صديقين كه فعاليت خود را از آذر ماه 1380 آغاز نموده است در ادامه فعاليت خود با بكارگيري تجربيات سنوات گذشته و زير ساخت‌ها ، با عزمي راسختر از قبل و تمركز بر آموزش زنان و دختراني كه مسئوليت تأمين معاش را به عهده دارند ، شرايط و امكانات لازم جهت آموزش را براي آنان فراهم مي آورد.
مؤسسه خيريه صديقين با هدف حمايت و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و به دنبال اخذ مجوز از وزارت كشور به شماره 76993/43 تأسيس، و در آذر ماه 1380 با شماره 13508 در اداره ثبت‌شركتها به ثبت رسيد، اين حركت و تحول در واقع يك تغيير نگرش در كاركرد مؤسسات خيريه سنتي است كه نحوه ارائه خدمات از حالت بلاعوض و مقطعي خارج و با بستر سازي مناسب در جهت ايجاد انگيزه و اميد به زندگي و تقويت خودباوري و اعتماد به نفس در افراد نيازمند بالاخص زنان سرپرست خانوار، با استفاده از استعدادهاي دروني و توانمندي‌هاي آنان، گامي نو برداشته شود، به صورتي كه مراكز مشابه با الگوبرداري از اين حركت تأثيرگذار بر انسان‌هاي نيازمند، ايجاد كننده روحيه استقلال و خودباوري زمينه‌هاي خود اشتغالي و خود كفايي مددجويان خود شده‌اند.
ياور ما باشيد براي ساختن آينده‌اي روشن‌تر و به ما بپيونديد كه در اين راه صعب،‌ وفاق مي‌طلبيم و همدلي مي‌جوئيم.

آدرس :

تهران پارس ، بلوار شاهد ، کوچه شهید قصابان ، پلاک 226

تلفن :

02177149217

ایمیل :

info@Seddighin.Com

استان :

تهران

آدرس وب سایت :

www.Seddighin.Com
رسالت و اهداف :
مؤسسه خيريه صديقين با هدف حمايت و توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و به دنبال اخذ مجوز از وزارت كشور به شماره 76993/43 تأسيس، و در آذر ماه 1380 با شماره 13508 در اداره ثبت‌شركتها به ثبت رسيد، اين حركت و تحول در واقع يك تغيير نگرش در كاركرد مؤسسات خيريه سنتي است كه نحوه ارائه خدمات از حالت بلاعوض و مقطعي خارج و با بستر سازي مناسب در جهت ايجاد انگيزه و اميد به زندگي و تقويت خودباوري و اعتماد به نفس در افراد نيازمند بالاخص زنان سرپرست خانوار، با استفاده از استعدادهاي دروني و توانمندي‌هاي آنان، گامي نو برداشته شود، به صورتي كه مراكز مشابه با الگوبرداري از اين حركت تأثيرگذار بر انسان‌هاي نيازمند، ايجاد كننده روحيه استقلال و خودباوري زمينه‌هاي خود اشتغالي و خود كفايي مددجويان خود شده‌اند.
اين مؤسسه در ابتدا از طريق انتشار قبوض- صندوق‌هاي كمك به مؤسسه- تهيه بروشور براي شناخت و معرفي مؤسسه به سازمان‌ها و افراد- دعوت از متخصصين و خيرين و ... براي گرفتن ايده و كمك، شروع به فعاليت نمود.
در ابتدا با شناسائي خانوارهاي نيازمند اقدام به پرداخت كمك‌هاي نقدي و غير نقدي و انجام مشاوره‌هاي حقوقي و خانوادگي توسط مددكاران مؤسسه و برگزاري دوره‌هاي آموزشي رايانه و نقاشي و خوشنويسي جهت فرزندان مددجويان نمود. سپس در صدد راه‌اندازي پروژه‌هاي مختلف در جهت ايجاد اشتغال‌ و ارتقاء وضعيت رواني زنان سرپرست خانوار و همچنين تأمين منابع مالي مؤسسه، برآمد كه در اين راستا مجموعه‌هايی را پایه گذاری کرد.
با راه‌اندازي اين مجموعه‌ها تاكنون بيش از 130 نفر از زنان سرپرست خانوار از طريق اين مؤسسه مشغول به كار گرديده‌اند و تمامي آنان نيز از پوشش تأمين اجتماعي بهره‌مند مي‌باشند.
به دلايل گوناگوني منجمله عدم توانايي در انجام كار به هر دليل ( كهولت سن، وجود كودك خردسال و....) و نبود فرصت شغلي، مددجويان جوياي كار، تحت پوشش كمك‌هاي نقدي و غير نقدي قرار مي‌گيرند و به محض فراهم شدن زمينه اشتغال از ليست دريافت كنندگان كمكها خارج مي‌شوند.
مؤسسه خيريه صديقين تعداد 250 خانوار را تحت پوشش خود دارد كه با احتساب ميانگين هر خانواده 3 نفر، تعداد نفرات تحت پوشش 750 نفر مي‌باشد.
اين مؤسسه با توجه به غيرانتفاعي- غير سياسي و غير دولتي بودن كليه فعاليت‌هاي خود، در جهت تحقق اهداف در حوزه‌هاي زير فعاليت مي‌نمايد:
- ارتقاي سطح كيفيت زندگي ( مادي و معنوي) زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل آنها.
- ياري رساندن به مددجويان در حل معضلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي آنها.
- گسترش و ارتقاي فرهنگ صحيح ياري رساندن به مددجويان.
- ايجاد رضايت پايدار در زنان سرپرست خانوار از طريق توانمندسازي آنها.
اگر بپذیریم که زنان سرپرست خانوار یکی از محروم ترین اقشار جامعه هستند، و اگر بدانیم این گروه از جامعه با چه مشکلات حقوقی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی روبرو هستند و از دشواری اشتغال آنها به رغم نبود هیچگونه منع قانونی و نقش محوری آنها در گردش چرخ اقتصاد خانواده ایشان با خبر باشیم. به این یقین خواهیم رسید که دستهای یاری رسان به این حرکت خداپسندانه چون قطره هائی که دریایی خروشان را پدید آورده اند منشأ اقدامات خدایی و آسمانی خواهند بود.
امید آنکه مسیری که موسسه خیریه صدیقین پای در آن نهاده است و آغازگر حرکت در آن راه بوده با همراهی ، همدلی و یاری داوطلبانه اشخاص و سازمان های پیش قدم در امر خیر تداوم یابد و وسیله ای برای وصول به آن آرامش حقیقی که محصول خدمت و محبت خداپسندانه است ، باشد.
باشد که از رهگذر این همدلی و همراهی امکان بهبود وضع معاش و شرایط زندگی زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها فراهم شود.
محصولات و خدمات :
مرکز کارآفرینی کوثر
در جامعه امروز مردان عهده‌دار مسائل اقتصادي خانواده مي‌باشند. حال اگر به هردليلي زنان از برخورداري وجود همسر محروم شوند و تأمين نيازهاي زندگي بر عهده زنان گذارده شود، انجام اين وظيفه مستلزم وجود شرايطي همچون توانايي‌هاي فردي و به دنبال آن آماده بودن شرايط اجتماعي مي‌باشد. بروز برخي شرايط غير طبيعي در زندگي به بروز ناهنجاريهاي خانوادگي و شخصيتي مي‌انجامد.
خودكفايي زنان سرپرست خانوار و بهبود وضعيت زندگي آنان و دختران جوان مستلزم توانا‌سازي و هدايت استعداد‌هاي بالقوه آنهاست. بديهي است در اين مسير دستيابي به فرصت‌هاي آموزشي و يادگيري مهارت‌ها به خصوص مهار‌ت‌هاي فني‌و حرفه‌اي عامل مؤثر در ارتقاء وضعيت اقتصادي اين قشر است.
در اين راستا مؤسسه خيريه صديقين در سال 1385 با ارائه طرح پيشنهادي آتك(آتك مخفف شده آموزش، تجربه و كار مي‌باشد) تصميم به راه‌اندازي يك مركز مهارت‌آموزي با هدف ارتقاء سطح توانايي‌هاي فردي و تخصصي دختران و زنان سرپرست خانوار و ايجاد زمينه اشتغال و كار‌آفريني براي آنان و همچنين افزايش اعتماد به نفس و روحيه خود‌باوري آنان و ارتقاء وضعيت رواني آنان ، نمود.
مكاني به وسعت 1130 متر به آدرس: شهرري، ميدان فرمانداري، ابتداي خيابان كميل، پاساژ تجاري لاله، طبقه زير همكف به پلاك ثبتي 3303/200 واقع در بخش 12 شهرري ، در اختيار مؤسسه خيريه صديقين قرار گرفت.
پس از انعقاد قرارداد در خصوص آماده سازي كلاس‌هاي مجتمع مهارت‌آموزي و كارآفريني كوثر، موسسه نسبت به خريد وسايل و تجهيزات آموزشي اقدام و ابزار كار توسط مؤسسه تهيه و در اختيار كارآموزان قرار گرفت.
طبق قرارداد منعقده پذيرش مددجويان معرفي شده از طرف سازمان بهزيستي، كميته امداد امام (ره) و يا ساير مراجع ذيصلاح از تعهدات مؤسسه خيريه صديقين مي‌باشد.
با عنايت يزدان پاك كه هميشه ياور زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان مي‌باشد،‌ كلاس‌ها و كارگاه‌هاي خياطي نهايتاً روز يكشنبه 25 تير سال 85 مصادف با ولادت حضرت زهرا(س)، با حضور تني چند از مسئولين من‌جمله شهردار تهران، (جناب آقاي دكتر قاليباف) و برنامه‌ريزان و دست‌اندركاران، مجتمع كارآفريني و مهارت‌آموزي كوثر افتتاح گرديد.
واحدهای عملی و اجرایی مرکز مهارت آموزی و کارآفرینی کوثر به شرح ذیل می باشد:
- واحد مددکاری
- واحد فرهنگی
- واحد آموزش
- واحد تولیدی
- واحد کاریابی

مركزمشاوره شغلي وكاريابي صديقين
مرکز مشاوره شغلی و کاریابی صدیقین با مجوز رسمی شماره 13508 از وزارت کار و اموراجتماعی از سال 1386 شروع به کار نموده است. این مرکز وابسته به موسسه خیریه صدیقین که سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و عام¬المنفعه بوده و در امر شناسائی، حمایت صحیح و توانمندسازی، آموزش، ارتقاء و غنی سازی مهارت¬های زنان سرپرست خانوار می¬باشد، فعالیت می¬نماید. کلیه منافع حاصله از مرکز کاریابی صرف امور مادی و معنوی این قشر آسیبب¬پذیر می¬گردد.
خدماتی که مرکز مشاوره و کاریابی صدیقین ارائه مینماید به ترتیب زیر می¬باشد :
1-مشاوره و راهنمایی شغلی و حرفه¬ای جویندگان کار و کارفرمایان
2-کسب فرصت¬های شغلی مناسب
3-به کارگماری کارجویان در واحدهای پذیرنده در بخش¬های مختلف اقتصادی
4-اخذ معافیت¬های بیمه¬ای سهم کارفرما ( 20% حق بیمه سهم کارفرما )
در پایان این مرکز آمادگی خود را جهت ارائه خدمات فوق اعلام نموده و امیدوار است که شما نیز این مرکز را همراهی نموده و از رهگذر این همدلی و همراهی و یاری داوطلبانه جنابعالی امکان بهبود وضع معاش و شرایط زندگی زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها فراهم شود.
ویژگی ها، نیازمندیها و استخدام :
تالار ابریشم
در راستای اهداف موسسه خیریه صدیقین در جهت اشتغال زایی و تامین منابع مالی به منظور ایجاد بسترهای توانمند سازی خانواده های زن سرپرست ، تالار پذیرایی ابریشم در این راستا در خدمت اهداف موسسه فعالیت می نماید.
این مجموعه که در اتوبان ارتش – ابتدای شهرک قائم میدان اول، مجتمع تجاری ابریشم طبقه همکف قرار دارد، خدمات پذیرایی از مراسم های مختلف را با ظرفیت 500 نفر ارائه می نماید.
همچنین تالار ابریشم با بهره گیری از کادر مجربی که در اختیار دارد، در کنار منوی غذایی متنوع خود اقدام به ارائه خدمات جانبی، از جمله اجرای برنامه های متنوع شاد، چیدمان سفره عقد، گل آرایی سالن، آتش بازی سرد، نورپردازی حرفه ای و بادکنک آرایی می نماید.
لازم به ذکر است که کلیه درآمدهای حاصل از این تالار صرف آموزش و توانمند سازی خانواده های زن سرپرست موسسه خیریه صدیقین می گردد.

جهت برگزاري مراسم و ديدار تالار مي‌توانيد به آدرس زير مراجعه فرماييد:
اتوبان ارتش - بالاتر از ميني سيتي - شهرك قائم - ميدان اول
22464961
22464962


آشپزخانه سورچین
در راستاي خودكفايي زنان سرپرست خانوار و بهبود زندگي آنان، اشتغال و همچنين كسب درآمد بهترين راهكار به نظر مي‌رسد.مؤسسه خیریه صديقين به منظور دستيابي به خودكفايي و استقلال اقتصادي و زندگي بهتر جهت زنان سرپرست خانوار و در ادامه فعاليت‌هاي خود اقدام به تأسيس كارگاه¬های تهيه و طبخ غذا نموده است.موسسه با اين انگيزه كه صنعت طبخ غذا ضمن ايجاد فرصت شغلي براي زنان سرپرست خانوار و مردان وابسته به آنها (پسران مجرد و بيكار آنها كه جوياي كار مي‌باشند) يك منبع تامين سرمايه براي هزينه‌هاي خيريه و در ادامه كمك به خانواده‌هايي كه توان كار كردن ندارند و يا منتظر ايجاد يك موقعيت شغلي مي‌باشند،‌ در سال 84اقدام به تاسيس آشپزخانه‌اي جهت طبخ غذا با نام تجاري سورچين نمود.بدين صورت كه با گرفتن سفارش غذاي نيمروزي شركت‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتی، نسبت به پخت، بسته‌بندي و توزيع غذا وارد صنعت طبخ غذا گرديد.
در حال حاضر این واحد 30 پرسنل شاغل تمام وقت و 25 نیروی نیمه وقت که در زمان برگزاری مراسم با این مجموعه همکاری می¬کنند را تحت پوشش دارد که کلیه پرسنل شاغل در این مجموعه از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردارند.
آشپزخانه¬های سورچين با ظرفيت پخت 2500 پرس در يك وعده و يا به عبارتي 5000 پرس در روز آماده ارایه خدمات به شرکت¬ها و سازمان¬ها می¬باشد. لازم به توضیح است که این آشپزخانه¬ها در:
1- خیابان نواب بعد از پل امام خمینی
2- شهرری
3- و اردوگاه شهید باهنر واقع شده¬اند.

قابل توجه شرکت‌ها و ادارات:
برای دادن سفارش غذا می¬توانید با شماره¬تلفن¬های
سورچین نواب: 64038119
و یا دفتر مرکزی موسسه: 6- 77785405 و 6- 77786815 تماس بگیرید.
تمام سود حاصله صرف توانمندسازی خانواده¬های زن¬سرپرست خواهد شد.


تولیدی پیرانن
با توجه به وضعيت معيشتي زنان سرپرست خانوار و اقدام در زمينه خودكفايي و بهبود زندگي آنان از يك طرف و از طرف ديگر تمايل داشتن اين زنان به كار كردن در مكان‌هاي امني كه توسط خانم‌ها اداره شود و آموزش هم ببينند، مسئولين مؤسسه خيريه صديقين را بر آن داشت يك خط زنجيره‌اي توليد پوشاك را راه‌اندازي نمايند. در سال 1382 يك خط توليد زنجيره‌اي به روش صنعتي با ظرفيت دوخت ماهانه 4000 هزار ثوب مانتو شلوار و لباس كار،‌ به نام پيراتن يك به بهره‌برداري رسيد و محيطي سالم براي زنان جوياي كار فراهم آمد. در اين كارگاه پوشاك ابتدا مددجويان آموزش ديده و پس از يادگيري مهارت‌هاي لازم و مورد نياز وارد چرخه كار شده كه اين امر موجب خودكفايي و تقويت اعتماد به نفس و خودباوري در زنان سرپرست خانوار مي‌شود.در سال 1385 موسسه خيريه صديقين با تغييراتي در بدنه مديريت و افزايش ظرفيت كارگاه وارد عرصه جديدي گرديد. در سال مزبور مقدمات راه‌اندازي خط دوم پيراتن در شهر ري واقع در مركز كارآفريني كوثر آغاز شد. با گذشت چند ماه و انجام پروژه های موفق، مديريت مؤسسه تصميم به ادغام پيراتن 1و2 نمود که در این واحد 78 نفر مشغول به کار می باشند و همگی از حقوق وزارت کار و پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار می باشند
اخبار و افتخارات :
دوست گرامی ؛
ما منتظر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما درباره سایت موسسه خیریه هستیم و از هر گونه راهنمایی برای بهبود و کارآیی بیشتر این سایت استقبال کرده و به گرمی دست شما را برای همکاری می فشاریم.
همچنین در صورتی که هرگونه پرسش ، درخواست یا مطلبی دارید می توانید از طریق پست الکترونیک زیر برای ما ارسال و یا با تلفنهای داده شده با ما تماس حاصل فرمائید تا در اسرع وقت به شما پاسخ داده شود.

این غرفه توسط Seddighin.Com ایجاد شده و مسئولیت محتوای غرفه بعهده این کاربر است.

دیدگاه ها

در اين بخش نظری ثبت نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید